Ασφάλεια συναλλαγών

Ο τρόπος πληρωμής:

Τα eBooks «κατεβαίνουν» αυτόματα στον υπολογιστή σου με τη χρήση πιστωτικής κάρτας Visa ή Mastercard που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα.

Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των Υπηρεσίων Εθνικής Τράπεζας εξασφαλίζεται από τα κάτωθι:

  • Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
  • Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματά της.
  • Η ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην οποία εισάγεις τα στοιχεία της κάρτας σου, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό, για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητά της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στις υπηρεσίες.
  • Ολοκληρώνοντας, οι υπηρεσίες ακολουθούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατές με τις προδιαγραφές VbV (Verified by Visa) για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.

Οι ευαίσθητες προσωπικές σου πληροφορίες (αριθμός της πιστωτικής κάρτας και λοιπά στοιχεία αυτής) κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που εξακριβώνει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Ουσιαστικά, το Cosmotebooks.gr δεν έχει καν πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σου κάρτας, αφού η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στο ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένο website του τραπεζικού οργανισμού. Εμείς διατηρούμε μόνο στοιχεία δεδομένων που δεν θεωρούνται ευαίσθητα ή προσωπικά. Αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι: το Όνομα και Επώνυμο, η Διεύθυνση και οι Αριθμοί Τηλεφώνων σου. Η πολιτική μας για την χρήση αυτών περιγράφεται στη σελίδα «Προσωπικά δεδομένα». Επίσης, τα προσωπικά σου δεδομένα διασφαλίζονται με το password που δίνεις, όταν γίνεσαι μέλος του Cosmotebooks.gr.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείς μέσω του Cosmotebooks.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.