Πολιτική επιστροφών

Επιστροφές Προϊόντων

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απεστάλησαν στο χρήστη προϊόντα που φέρουν εμφανείς φθορές, ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ. λ. π., ο χρήστης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να επικοινωνήσει άμεσα με την Εξυπηρέτηση πελατών COSMOTE Books, είτε καλώντας στο 801 801 8000 & 210 801 8000 καθημερινά 9:00-18:00 (Δευτέρα – Παρασκευή πλην αργιών), είτε στέλνοντας e-mail στο info@cosmotebooks.gr. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Α. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος της COSMOTE Books (πχ λάθος Παραγγελιοληψίας, στην αποστολή κλπ) απεστάλησαν στον πελάτη προϊόντα που δεν παρήγγειλε και ο πελάτης προέβη καλόπιστα στην παραλαβή τους. Η επιστροφή των μη παραγγελθέντων προϊόντων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα παραλαβή τους, άλλως η COSMOTE Books δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας. 

Β. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης καλεί στο 801 801 8000 & 210 801 8000 καθημερινά 9:00-18:00 (Δευτέρα – Παρασκευή  πλην αργιών) και ενημερώνει το call center ότι επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν λόγω του ότι είναι κακέκτυπο / ελαττωματικό. Ο πελάτης εκτυπώνει, τη φόρμα επιστροφής προϊόντος, (η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Πολιτική Επιστροφών) την οποία όταν συμπληρώσει (σε περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση σε εκτυπωτή αναγράφει όλα τα στοιχειά της φόρμας σε μια λευκή κόλλα χαρτί) την εσωκλείει στο πακέτο μαζί με το προϊόν και το αποστέλλει στην αποθήκη:

Γερμανός Αυλώνα 46ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδος, θέση Βρέστιζα Τ.Κ. 19011,  Αυλώνα Αττικής

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την COSMOTE Books (ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις Α & Β) και η επιστροφή γίνεται μέσω της μεταφορικής Εταιρίας ΕΛΤΑ. Ο πελάτης καλεί στο τηλέφωνο 11120 και ενημερώνει πως θέλει  να αποστείλει ένα δέμα  προς την αποθήκη με χρέωση παραλήπτη στον κωδικό COSMOTE Books.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον πελάτη, στην αρχική πλήρη συσκευασία που κανονικά συνοδεύει το προϊόν, μαζί με όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς τους ή και δελτίο αποστολής τους.
Η COSMOTE Books δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων προϊόντων που δεν πληρούν τις ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.
Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια εφόσον χρειαστεί επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, ή άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ορίσει ο πελάτης (τραπεζικό έμβασμα).
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Cosmotebooks.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Γ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα  υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
Δεν επιτρέπεται η απευθείας επιστροφή προϊόντων από τον πελάτη στην αποθήκη.
Δεν επιτρέπεται η επιστροφή προϊόντων σε κατάστημα του δικτύου Cosmote /Γερμανός. 

Διαδικασία:
Ο πελάτης καλεί στο 801 801 8000 & 210 801 8000 καθημερινά 9:00-18:00 (Δευτέρα – Παρασκευή  πλην αργιών) και ενημερώνει το call center ότι επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν λόγω υπαναχώρησης. Ο πελάτης εκτυπώνει, τη φόρμα επιστροφής προϊόντος, (η οποία βρίσκεται στην ιστοδελίδα μας στην ενότητα Πολιτική Επιστροφών) την οποία όταν συμπληρώσει (σε περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση σε εκτυπωτή αναγράφει όλα τα στοιχειά της φόρμας σε μια λευκή κόλλα χαρτί) την εσωκλείει στο πακέτο μαζί με το προϊόν και το αποστέλλει στην αποθήκη:

Γερμανός Αυλώνα 46ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδος, θέση Βρέστιζα Τ.Κ. 19011,  Αυλώνα Αττικής


Μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια μεταφορική εταιρεία (courier/ελληνικά ταχυδρομεία) επιθυμεί προκειμένου να αποστείλει το δέμα στην αποθήκη μας. Τα έξοδα αποστολής σε αυτή την περίπτωση βαραίνουν τον πελάτη. 
Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του μέσω τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του πελάτη.
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά e-books, ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει διαβάσει το e-book που έχει γίνει download στη ή στις συσκευές που έχει επιλέξει. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται συστημικά από την ΕΤΑΙΡΙΑ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή COSMOTE Books έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον τόπο και τρόπο επιστροφής των προϊόντων, ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την «Εξυπηρέτηση πελατών COSMOTE Books» είτε καλώντας στο 801 801 8000 & 210 801 8000 καθημερινά 9:00-18:00 (Δευτέρα – Παρασκευή πλην αργιών), είτε στέλνοντας email στο info@cosmotebooks.gr.

Την φόρμα επιστροφής μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.