Η εταιρεία μας

Επωνυμία: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

ΑΦΜ: 094493766

Δ.Ο.Υ.: Μεγάλων Επιχειρήσεων

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι, Αττική

Αριθμός Καταχώρησης Μητρώου: 318/06